Recyclage van beton -en steenpuin

Tarieven:
Voor een lijst met de storttarieven kunt U steeds hier terecht: storttarieven
Voor een lijst met de tarieven voor afhaling kunt U steeds hier terecht: afhaaltarieven

Reglementering:
Daar onze gebroken materialen Copro-gekeurd zijn, is het leveren van puin onderworpen aan strenge voorwaarden.

Het geheel van de controles uitgevoerd door Copro zowel naar herkomst, samenstelling als VLAREA-voorschriften, is een garantie voor de gebruiker dat de puingranulaten voldoen aan de meest strenge normen zowel bouwtechnisch als milieuhygiënisch. Het aanvaard puin wordt in het recylcage-park per soort opgeslagen en de puingranulaten worden eveneens per product gescheiden opgeslagen benoemd door een naamplaat op de opslagplaats. De chauffeurs kunnen ter plaatse het situatieplan raadplegen waarop alle opslagplaatsen worden aangegeven.

Groenafval en asbestgebonden producten worden niet aanvaard. Grond in alle puin is toegelaten tot 10%, indien meer wordt het aangerekend als puin gemengd met grond.

De verantwoordelijke van de breekwerf bepaalt de soort puin van de aangevoerde materialen vóór het storten. Hierbij stelt de chauffeur, de aanvoerende firma zich dus akkoord met de gegevens vermeld op de leveringsbon.

Stortingen en afhalingen van minder dan 5 ton per vracht worden forfaitair gefactureerd aan 5 ton. Grond en ytong worden forfaitair gefactureerd aan 2 ton.

De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen in voege op de dag van de afhaling. De meest actuele prijslijst ligt steeds ter inzage in de burelen en kan ook altijd telefonisch opgevraagd worden.

Toepassingen:
Het hergebruik van puingranulaten werd opgenomen in de Vlaamse typebestekken 200 en recent 250.

Eigenschappen:
De granulaten zijn elementen die afkomstig zijn van het fragmenteren, scheiden, zeven en eventueel wassen van puin voortkomend uit bouw- en sloopwerken en die als secundaire grondstof kunnen worden gebruikt mits aan een aantal voorwaarden geformuleerd in de van toepassing zijnde wetgeving, wordt voldaan. Het bouw-en slooppuin kan met name ontstaan bij :

De nieuwbouw, de renovatie en het slopen van gebouwen en kunstwerken; Het aanleggen, herstellen en opbreken van wegen, spoorwegen, landingspistes en dergelijke; De fabricatie van steenachtige bouwmaterialen;

Een onderscheid wordt gemaakt tussen beton- en asfaltpuin, menggpuin- en metselwerkpuingranulaten in functie van de droge volumieke massa en de samenstelling van het materiaal. De granulaten mogen geen elementen bevatten waarvan de aard, de vorm, de afmetingen het gehalte het gebruik kunnen schaden, zoals; kleiklonters, kool, ligniet, cokes, plantaardig materiaal, organisch afval, oplosbare en onoplosbare zouten, leisteen, asbestoscement, enz.

 
ORIAN nv

Bargiestraat 18
8900 Ieper
Tel +32 57 48 87 86
info@orian-nv.com
made by ristretto