Petillion BVBA ontving van OVAM de erkening als Centrum voor Grondreiniging en Tussentijdse Opslagplaats onder het nummer 2003.0061.15.

Biologisch reinigen
Gronden verontreinigd met lichtere minerale oliesoorten zoals benzine diesel, lichte stookolie (mazout) en petroleum zijn te reinigen met behulp van micro-organismen (bacteriën).
Het basisprincipe van de biologische reiniging bestaat erin door toevoeging van micro-organismen de aanwezige olie in de vervuilde grond om te zetten in onschadelijke stoffen, waardoor de grond 'gezond' wordt.

Fysico-chemisch reinigen (wasinstallatie)
In de fysico-chemische wasinstallatie kunnen o.a. zwaar vervuilde grond en vele soorten minerale afvalstoffen gereinigd worden Bij natte grondreiniging worden de verontreinigende stoffen verwijderd in de volgende fasen:

1. Verwijderen grove stukken
Brokstukken groter dan 100 mm worden afgezeefd.

2. In suspensie brengen in wastrommel
Het te reinigen materiaal wordt in de wastrommel in suspensie gebracht. In functie van watertoevoer en draaisnelheid van de trommel worden de gewassen stenen bovenaan de trommel afgevoerd. Onderaan de trommel wordt het organisch materiaal van het slib-zandmengsel afgescheiden via een zeefsectie in de trommel.

3. Deeltjesscheiding
Het slib-zandmengsel wordt gepompt naar een serie cyclonen die het zand van het slib afscheiden.

4. Slibindikking en ontwatering
Met behulp van polymeren, een indikker en een kamerfilterpers wordt het slib ontwaterd. Alle verontreinigingen bevinden zich in het slib die gestort moet worden.

 
ORIAN nv

Bargiestraat 18
8900 Ieper
Tel +32 57 48 87 86
info@orian-nv.com
made by ristretto