Uitbreiden werd opportuun. In 1997 werd een betoncentrale aangekocht en enkele jaren nadien werd geïnvesteerd in een vaste breek- en zeefinstallatie. Deze nevenactiviteiten werden ondergebracht in de zusterfirma Orian NV.

Na het verwijderen van bovengrondse constructies door de firma Petillion wordt de al dan niet verontreinigde grond selectief ontgraven en afgevoerd naar onze eigen TOP (Tijdelijke OpslagPlaats voor Grond) in afwachting van zijn bestemming.
Afhankelijk van de resultaten v/d laboratorische proeven genomen op deze gronden worden deze al dan niet in ons erkend centrum voor grondreiniging (CGR) behandeld. Daar kan deze grond ofwel biologisch, fysico-chemisch of thermisch gereinigd worden.

 
ORIAN nv

Bargiestraat 18
8900 Ieper
Tel +32 57 48 87 86
info@orian-nv.com
made by ristretto