Orian NV is een spin-off van Petillion. Door het ruime aanbod van uitbraakmateriaal werd geïnvesteerd in het hergebruik van deze materialen in nieuwe eindproducten voor eigen werven. Door het grote succes werden deze ineens aan derden aangeboden en werd er nauw samengewerkt met de erkende bodembeheersorganisatie Grondbank. Intussen exploiteert Orian een TOP (Tussentijdse OpslagPlaats voor grond) en CGR (Centrum GrondReiniging).

<
 
ORIAN nv

Bargiestraat 18
8900 Ieper
Tel +32 57 48 87 86
info@orian-nv.com
made by ristretto